Elementor #2128

Nezáväzná objednávka služby Virtuálne sídlo.

Poskytovateľ

HUB Bratislava 2, s.r.o.

Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovakia
IČO: 50798367

KONTAKTY

Mobil: +421 940 50 51 52

E-mail: info@hubbratislava.eu

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti žiadam zaslať na:Kontaktné údaje objednávateľa:

Virtuálne sídlo si želám fakturovať na:


Faktúru objednaných služieb zaslať na e-mail:

Zakladajúca spoločnosťExistujúca spoločnosť

Informácie o objednávanej službe

Súhlas s podmienkami pre poskytovanie služieb

Súhlasím s podmienkami pre poskytovanie služieb