HUB Bratislava - veľká zasadačka

HUB Bratislava vám poskytne flexibilitu

Celý HUB je fun­kci­onálne roz­de­lený na kan­ce­lár­ske pries­tory a Hot­desk zónu. Roz­mery kan­ce­lár­skych pries­to­rov máme naozaj pes­tré už od 13,5m2 do 105m2, väč­šina z nich je kli­ma­ti­zo­vaná. Kan­ce­lá­riu si môže každý zaria­diť ako chce, v tomto nech­ceme nikoho obme­dzo­vať.

HUB Bratislava - veľká zasadačka

Živnosť alebo eseročka?

Idete podnikať a neviete, či si založiť živnosť, alebo eseročku? Spísali sme pre vás základné výhody a nevýhody oboch foriem. Dozviete sa, ako dlho vám potrvá vybaviť živnosť, alebo eseročku, koľko vás to bude stáť a aké povinnosti vám vyplývajú z oboch foriem podnikania.

Informácie o spoločnosti

Centrum HUB Bratislava
Černyševského 10/A
851 01  Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

8:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00
+421 940 50 51 52
info@hubratislava.eu

Fakturačné údaje

HUB Bratislava, s.r.o.
Černyševskeho 10 851 01 Bratislava

IČO:       47544856
DIČ:       2024007040

Informácie o spoločnosti

Centrum HUB Bratislava
Černyševského 10/A
851 01  Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok

8:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00
+421 940 50 51 52
info@hubratislava.eu

Fakturačné údaje

HUB Bratislava, s.r.o.
Černyševskeho 10 851 01 Bratislava

IČO:       47544856
DIČ:       2024007040